ოთხი მაკრატლის ლიფტის მაგიდა

  • Four Scissor Lift Table

    ოთხი მაკრატლის ლიფტის მაგიდა

    ოთხი მაკრატლის ლიფტით მაგიდა ძირითადად გამოიყენება პირველი სართულიდან მეორე სართულზე საქონლის გადასაზიდად. მიზეზი ზოგიერთ მომხმარებელს აქვს შეზღუდული სივრცე და არ არის საკმარისი ადგილი სატვირთო ლიფტის ან ტვირთის ლიფტის დასაყენებლად. სატვირთო ლიფტის ნაცვლად შეგიძლიათ აირჩიოთ ოთხი მაკრატლის ლიფტი მაგიდა.