შეკვეთის ამომრჩევი

  • Self Propelled Order Picker

    თვითმავალი შეკვეთის ამკრეფი

    თვითმავალი შეკვეთის ამომრჩევი განახლებულია ნახევრად ელექტრო შეკვეთის ამომრჩევის ბაზაზე, ის შეიძლება ამოძრავდეს პლატფორმაზე, რაც საწყობის მასალების მუშაობას უფრო ეფექტურს გახდის, საჭირო არ არის პლატფორმის შემცირება და სამუშაო პოზიციის გადაადგილება.
  • Semi Electric Order Picker

    ნახევრად ელექტრო შეკვეთის ამომრჩევი

    ნახევრად ელექტრო შეკვეთის ამომრჩევი ძირითადად იყენებს საწყობის მასალების გამოყენებას, მუშაკს შეუძლია გამოიყენოს საქონლის ან ყუთის აღება და ა.შ. .. რომელიც მაღალ თაროზეა.